Date contabile ale comunei Plataresti!

Datele contabile depuse la ANAF ale COMUNEI PLATARESTI

     Bilantul la 31.03.2011 » Bilant »      Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2011 » CRP »
     Cont de executie al bugetului local-venituri » V C »
     Cont de executie al bugetului local-cheltuieli » CH C »
     Disponibil din mijloace cu destinatie speciala » A14 »      Plati restante » A30 »
     Situatia copiilor defavorizati » A33 »
     Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice » A40 »

(Pentru vizualizarea documentelor instalati unul dintre urmatoarele programe pe calculatorul dumneavoastra : FOXIT READER / SUMATRA READER / XCHANGE READER )

Prezentele acte constituie acte publice si raspund, potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterului incomplet al datelor mentionate.

Pentru sugestii si reclamatii folositi aceasta adresa de email htopologeanu@gmail.com

 

Nota: Acest site este momentan in constructie. Toate informatiile vor fi disponibile in scurt timp!

Menu

Legaturi utile