Declaratii de avere ale alesilor comunei Plataresti - 2014!

Declaratiile de avere si de interese ale alesilor COMUNEI Plataresti

 

Nume Functie Declaratie avere Declaratie interese
Dumitrescu Florin Primar download download
Cristina Ionela Secretar download download
Toporcea Marian Consilier local download download


Declaratii de avere vechi

     Domnul Primar
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Viceprimar
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 de modificat » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Doamnei Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 de modificat » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4
     Domnul Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3
     Doamnei Consilier
» Declaratia de interese » Declaratia de avere Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4

     Rezultatele la ultimile alegeri electorale

     Anexa 2A din procesul verbal de la ultimile alegeri electorale
   » Pagina 1 » Pagina 2 » Pagina 3 » Pagina 4 » Pagina 5 » Pagina 6 » Pagina 7
   » Pagina 8 » Pagina 9 » Pagina 10 » Pagina 11 » Pagina 12

Prezentele declaratii constituie acte publice si raspund, potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterului incomplet al datelor mentionate.

Pentru sugestii si reclamatii folositi aceasta adresa de email htopologeanu@gmail.com

 

Nota: Acest site este momentan in constructie. Toate informatiile vor fi disponibile in scurt timp!

Menu

Legaturi utile