Licitatie electronica!

  Implementare “Licitatia electronica – etapa finala a procedurilor offline”
Incepand cu 20.03.2007, in eLicitatie a devenit disponibila facilitatea tehnica ce permite desfasurarea licitatiei electronice, pe criteriul “pretul cel mai scazut”, ca etapa finala a unei proceduri de atribuire desfasurate offline sau a cererii de oferta online.
Licitatia electronica poate fi initiata numai dupa introducerea in sistem de catre autoritatea contractanta a informatiilor solicitate in mod automat de sistemul informatic si numai in masura in care facilitatile tehnice permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractanta. Procesul de licitatie electronica este repetitiv si se bazeaza pe runde si pauze definite de autoritatea contractanta, durata... Detalii...

Procedura de inregistrare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a autoritatilor contractante cuprinde urmatoarele etape obligatorii:

A) completarea on-line a formularului de inregistrare disponibil in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
B) transmiterea unei cereri de inregistrare adresata operatorului SEAP semnata de reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de persoana imputernicita expres sa reprezinte autoritatea in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie certificata dupa actul de imputernicire;
C) transmiterea de catre operatorul SEAP prin mijloace electronice a certificatului digital de inregistrare si a instructiunilor de utilizare a acestuia. Detalii...

Legislatia in vigoare...

 

Nota: Acest site este momentan in constructie. Toate informatiile vor fi disponibile in scurt timp!

Menu

Legaturi utile