Monografia comunei Plataresti!

Sursa: Date de la staţia meteorologica Olteniţa, 2004
b)Temperaturi medii anotimpuale
Temperaturile medii anotimpuale cele mai mici sunt inregistrate iarna şi primăvara, cu valori de 7,5° si 15,2° C. Cele mai ridicate valori sunt vara de 30°C (Tabelul nr. 2 ) Sus
Tabelul nr. 2 Temperaturi medii anotimpuale ale aerului (°C)


Anotimpul

Primăvara

Vara

Toamna

larna

15,2

30

19

7,5

Sursa; Date de la staţia meteorologica Olteniţa, 2004.
Regimul umiditatii
           Umiditatea este data de evaporarea apei baltilor, râurilor şi pârâurilor. Caracterizarea umidităţii aerului este datǎ de valorile umezelii relative şi absolute.
Umiditatea relativǎ care aratǎ gradul de saturaţie al atmosferei, se exprima prin raportul între cantitatea de   vapori existenta   în aer şi cantitatea maxima corespunzǎtoare temperaturii aerului. Regiunea studiata are umiditatea relativa cu peste 30% mai mare iarna decât vara (Tabelul nr 6). Sus
Tabelul nr. 3 Umezeala relativa medie lunarǎ multianualǎ (%)


I

II

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Media

91,7

91,2

85,5

80,0

77,6

80,3

78,5

79,1

81,2

85,6

92,3

93,6

84,72

Sursa: Date de la Staţia Meteorologicâ Olteniţa - 2004
Valoarea maxima a umidităţii relative se inregistrează in luna decembrie (93,6%) si valoarea cea mai scăzuta in luna mai (77,6%).
Regimul nebulozitatii
Nebulozitatea joaca un rol important în determinarea climatului unei regiuni.
Datele inregistrate la staţia Olteniţa în intervalul 1984-2004 arata o scădere a numărului de zile cu cer acoperit din martie pânǎ în august când se inregistreazâ minim 2,1 zile si o creştere până in decembrie la valori maxime 13,9 zile.
Valoarea maxima lunara a nebulozitatii se inregistrează in februarie 7,4 iar minima 2,2 in septembrie. Nebulozitatea variază de la o luna la alta, remarcându-se un maxim pnncipal iama si un minim principal vata.
Nebulozitatea medie anuala este sub 5 zecimi. Zilele cu cer acoperit sunt in număr de 85-105 zile, iar al celor cu cer senin este de peste 80. Durata de strălucire a soarelui in perioada rece a anului (octombrie-martie) este de 610-645 ore, iar in intervalul cald (aprilie -septembrie) de 1600-1650 ore. Sus
Tabelul nr. 4 Nebulozitatea medie lunara si anuala (zecimi)


I

II

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Media anuala

6,2

7,4

4,8

3,5

3,3

2,8

2,5

2,0

2,2

2,9

4,8

6,1

4,3

Sursa: Date de la Staţia Meteorologică Olteniţa - 2004

Nota: Acest site este momentan in constructie. Toate informatiile vor fi disponibile in scurt timp!

Menu

Legaturi utile