SITE-UL OFICIAL AL COMUNEI PLĂTĂREȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

COMUNA

PLĂTĂREȘTI

Anunt demarare proiect PNRR „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei Plataresti, judetul Calarasi”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Demarare proiect conform contract de finantare  nr. 38DOT/2023

,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei Plataresti, judetul Calarasi”

 

COMUNA PLATARESTI a semnat si demarat implementarea  contractului de finantare nr. 38DOT/03.08.2023 aferent proiectului ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Comunei Plataresti, judetul Calarasi”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0468, incheiat cu Unitatea Executiva  pentru Finantarea Invatamantului Superior,  a Cercetarii , Dezvoltarii si Inovarii  (UEFISCDI) , in numele si pentru Ministerul Educatiei, in cadrul Apelului  “Dotarea cu mobilier, materiale didactice,  si echipamente digitale  a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”, prin PNRR/Pilonul VI.Politici pentru noua generatie./Componenta C15 Educatie: Reforma 4. Crearea unei rute profesionale  complete pentru invatamantul tehnic superior /Investitia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala ( EFP) si Investitia 14. Echiparea atelierelor de practica  din unitatile de invatamant profesional si tehnic  si Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei/Investitia 9. Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare , constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar/Investitia 11.Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele /atelierele scolare

Obiectivul general: Obiectivul Reformei 5 este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ.

Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.

Obiectivele Reformei 6 sunt:

(a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice;

(b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivul specific: Dotarea unităților de învățământ din  comuna Plataresti, judetul Calarasi cu  echipamente performante, cu resurse/materiale  educaționale la standarde  europene, adaptabile nivelului elevilor, in vederea asigurarii unei infrastructuri educationale de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională în mediul rural cu scopul  cresterii calității vieții generațiilor prezente si viitoare de elevi.

Valoarea contractului de finantare este de 1.267.866,15 lei din care :

  1. valoare eligibila din PNRR – 1.065.433,74 lei fara TVA
  2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR – 202.432,41 lei.
  3. Toate cheltuielile neeligibile se suporta de la bugetul local al Comunei Plataresti si ele au fost estimate prin cererea de finantare la valoarea de 77.350,00 lei, din care 12.350,00 lei valoare TVA.

Data incepere proiect: 03.08.2023

Data finalizare: 31.07.2024

Date de contact: FLORIN DUMITRESCU – primar  Comuna Plataresti

E-mail:platarestiprimaria@yahoo.com,  telefon: 0242533044

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educatiei prin Unitatea Executiva  pentru Finantarea Invatamantului Superior,  a Cercetarii , Dezvoltarii si Inovarii  (UEFISCDI), finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 https://mfe.gov.ro/pnrr/                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Ultima actualizare: 18:56 | 23.07.2024

Sari la conținut