Numele, prenumele si datele de contact ale persoanei responsabile pentru Legea 544/2001 

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: secretar, TĂNASE Ionela, telefon fix 0242/533.044, fax 0424/533.166, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.