CONSILIUL LOCAL

COM. PLĂTĂREȘTI

JUDEȚ CĂLĂRAȘI

TABEL NOMINAL CU PROIECTELE AFLATE ÎN DERULARE ÎN ANUL 2019

Nr. Crt. Denumire proiect Valoare proiect cofinanțare buget de stat Valoare proiect cofinanțare buget local Contract execuție Observații
Societate Data încheierii
1 Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Plataresti, judetul Calarasi 9.559.581 lei 522.979 lei SC Bullock Construction SRL 20/08.05.2013  
2 Sistem canalizare și stație epurare a apelor uzate menajere în comuna Plataresti, judetul Calarasi 14.581.876 lei 709.872 lei SC Bullock Construction SRL 24.10.06.2013  
3 Extindere, reabilitare și modernizare școala primară nr.1, sat Cucuieți, com. Plătărești, județul Călărași, prin reconstruire 1.069.896 lei 80.691 lei SC Art Construct ACM SRL 06/09.02.2017  
4 Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr. 5 din sat Podul Pitarului,  comuna Plataresti, Județul Calarasi 625.447 lei 44.148 lei SC Celarom SRL 02/19.01.2017  
5 Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 3, Dorobantu și Gradinita cu program normal nr. 4 Dorobantu, din sat Dorobantu, comuna Plataresti, judetul Calarasi 1.426.829 lei 91.315 lei SC Art Construct ACM SRL 37/28.11.2018  
6 Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Comuna Plataresti, Judetul Calarasi 6.466.729 lei 287.484 lei SC Dimar SRL 1/09.01.2019  
7 Realizare trotuare în comuna Plătărești, județul Călărași - 514.344,18 lei SC Dimar SRL 38/03.12.2018  

PRIMAR

FLORIN DUMITRESCU